Termes i condicions

Norma 1.

Les presents condicions d'ús de la pàgina web, regulen els termes d'accés i ús de ... ...., propietat de ... ..... i correu electrònic ... ......., d'ara endavant, "l'Empresa", que l'usuari del portal haurà d'acceptar per utilitzar tots els serveis i informació que es faciliten des del portal.

L'usuari així com l'Empresa, propietària del portal, podran ser denominats conjuntament com les parts. El mer accés o utilització del portal, de tots o part dels seus continguts i serveis significa la plena acceptació de les presents condicions d'ús. La posada a disposició i l'ús del portal s'entén sotmesa a l'estricte compliment dels termes recollits en les presents condicions d'ús del portal.

Norma 2.

Regulació de les condicions d'ús

Les presents condicions generals d'ús del portal regulen l'accés i la utilització del portal, incloent els continguts i els serveis posats a disposició dels usuaris en i / o mitjançant el portal, bé pel portal, bé pels seus usuaris o per qualsevol tercer. No obstant això, l'accés i la utilització de certs continguts i / o serveis poden trobar-se sotmesos a determinades condicions específiques.

Norma 3.

Modificacions

L'empresa es reserva la facultat de modificar en qualsevol moment les condicions generals d'ús del portal. En tot cas, es recomana que consulti periòdicament les presents condicions generals d'ús del portal, ja que poden ser modificades.

Contingut del portal

Informació i serveis

Els usuaris poden accedir a través del portal a diferent tipus d'informació i serveis. El portal es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració de la informació i serveis oferts des del portal. L'usuari reconeix i accepta expressament que en qualsevol moment el portal pugui interrompre, desactivar i / o cancel·lar qualsevol informació o servei. El portal farà tots els esforços per intentar garantir la disponibilitat i accessibilitat a la web. No obstant això, de vegades, per raons de manteniment, actualització, canvi d'ubicació, etc., podrà suposar la interrupció de l'accés al portal.

Disponibilitat de la informació i serveis del Portal

El portal no garanteix la disponibilitat contínua i permanent dels serveis, quedant d'aquesta manera exonerat de qualsevol responsabilitat per possibles danys i perjudicis causats com a conseqüència de la manca de disponibilitat del servei per motius de força major o errors en les xarxes telemàtiques de transferència de dades, aliens a la seva voluntat, o per desconnexions realitzades per treballs de millora o manteniment dels equips i sistemes informàtics. En aquests casos, el portal farà els seus millors esforços per avisar amb una antelació de 24 hores a la interrupció. El portal no serà responsable per la interrupció, suspensió o finalització de la informació o serveis. Així mateix, no es responsabilitza de les possibles omissions, pèrdues d'informació, dades, configuracions, accessos indeguts o vulneració de la confidencialitat que tinguin origen en problemes tècnics, de comunicacions o omissions humanes, causades per tercers o no imputables al portal. Tampoc respondrà dels danys produïts per atacs informàtics o causats per virus que afectin a programes informàtics, sistemes de comunicacions o equips utilitzats pel Portal però fabricats o facilitats per un tercer. El portal podrà, la seva única discreció, denegar, retirar, suspendre i / o bloquejar en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís l'accés a la informació i serveis a aquells usuaris que incompleixin les presents normes.

Responsabilitat del Portal sobre els continguts

Opcions A. El portal controlarà la licitud d'aquells continguts o serveis prestats a través de la plataforma per terceres parts. En cas que l'usuari com a conseqüència de la utilització del portal pateixi algun dany o perjudici podrà comunicar-ho i es prendran les mesures que s'estimin oportunes per resoldre-ho.

Opcions B. El portal no intervé en la creació d'aquells continguts i / o serveis prestats o subministrats per terceres parts en i / o mitjançant l'aplicació, de la mateixa manera que tampoc controla la seva licitud. En qualsevol cas, no ofereix cap classe de garantia sobre els mateixos. L'usuari reconeix que el portal no és ni serà responsable dels continguts i / o serveis prestats o subministrats per terceres parts en i / o mitjançant el portal. L'usuari accepta que el web no assumirà cap responsabilitat per qualsevol dany o perjudici produït com a conseqüència de la utilització